top of page
  • Skribentens bildBillie

AI som stöd för lärare i undervisningenHej kära läsare! 👩‍🏫🤖


Välkomna till del två av vår serie om AI i skolan. Den här gången fokuserar vi på hur AI kan bli lärarens bästa kompis och hjälpa till att förbättra undervisningen. Tänk dig att ha en assistent som alltid är där för att planera, rätta och ge feedback – låter inte det som en dröm? Låt oss utforska hur detta kan bli verklighet.


AI som assistent

AI kan hjälpa lärare att planera lektioner och skapa material, vilket frigör mer tid för direkt interaktion med eleverna. Istället för att spendera timmar på att förbereda lektioner, kan lärare fokusera på det de gör bäst – undervisa och inspirera eleverna.


Samarbete med AI

Lärare kan också använda AI för att utföra uppgifter som att rätta prov och bedöma uppgifter. Idag har flera lärare redan testat detta och även längre skrivuppgifter kan bedömas utifrån de förmågor som anges i läroplanen. AI har i de allra flesta fallen bedömt elevernas texter likadant som lärarna. I ett fåtal fall har AI-assistenten inte kunnat väga in vad eleven presterat tidigare eller hur den visat att den behärskar förmågorna i exempelvis klassrumssituationen. Men rättningen blir i alla fall anonym, då AI inte vet vem eleven är. Läraren kan istället ta del av kommentarmaterialet som AI presenterar till varje svar, med utgångspunkt från varje enskild förmåga som bedömts. Allt detta betyder mer tid för personlig handledning och stöd till varje elev. AI tar hand om det monotona arbetet så att lärare kan vara mer närvarande och engagerade.


Förbättrad utvärdering

AI kan ge detaljerad feedback till både lärare och elever, vilket hjälper till att identifiera och åtgärda svagheter. Detta gör det möjligt att snabbt justera undervisningsmetoder och stöd för att möta varje elevs behov på bästa sätt. Det blir som en slags loggbok för varje elev med formativ bedömning direkt.


Vill du att din skola ska vara i framkant och erbjuda det bästa stödet för dina lärare och elever, tveka inte att kontakta oss för föreläsningar och utbildningar. Låt oss tillsammans ta undervisningen till nästa nivå!


Med AI-assistenten i lärarrummet,

Billie 📚✨0 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page