top of page
  • Skribentens bildBillie

Minska arbetsbördan för skolpersonal med AI


Hej kära skolledare och skolpolitiker! 🎓


Välkomna till tredje delen av vår serie om AI i skolan. Idag ska vi dyka ner i hur AI kan vara lösningen på en av skolans största utmaningar: den administrativa bördan. Tänk er en värld där lärare och annan skolpersonal kan fokusera på det som verkligen betyder något – att undervisa och stötta eleverna – medan AI tar hand om pappersarbetet. Låt oss se hur detta kan bli verklighet!


Automatisering av administration

De flesta skolorna har idag någon form av digital plattform där man kan föra in närvaro, betyg och lägga upp läxor m.m. Men ingen av dessa är AI-drivna plattformar. Även andra administrativa arbetsuppgifter som är tidskrävande såsom schemaläggning och dokumenthantering kan elimineras med AI. Genom att använda AI för att optimera resursanvändningen kan skolorna säkerställa att personalen fokuserar på sina huvuduppgifter. AI kan analysera och föreslå de bästa sätten att använda skolans resurser, vilket leder till en mer effektiv och produktiv arbetsmiljö.


Ökad närvaro och trygghet

Genom att minska byråkratin kan lärare spendera mer tid med eleverna, vilket ökar både tryggheten och studieron. En närvarande lärare kan snabbt upptäcka och reagera på elevernas behov, vilket skapar en bättre inlärningsmiljö och främjar elevernas välmående. Den där viktiga delen som att bygga relationer med eleverna kan plötsligt rymmas inom arbetstiden för lärarna och övrig skolpersonal. Eleverna känner sig sedda och får bra förebilder, istället för att dras med i gäng och missbruk eller beroende av bl.a. mobilanvändning.


Bättre resultat Med användning av tekniska hjälpmedel som laptop, mobiltelefoner och paddor på rätt sätt så kommer även studieresultaten bli bättre. AI kommer inte försvinna. Skolans uppdrag är att förbereda eleverna på en framtid där de kan behärska ny teknologi och använda den till sin fördel. Istället för att hindra dem att lära sig använda AI på rätt sätt borde alla skolor och skolledare och skolpolitiker vara redo att låta AI komma till användning på ett bra sätt. Om inte goda krafter använder och utvecklar AI, kommer garanterat onda krafter göra det, och då få ett övertag över alla andra som inte behärskar tekniken. Tveka inte att kontakta oss för föreläsningar och utbildningar – tillsammans kan vi skapa en mer effektiv och trivsam skola för alla!


Med AI i skolans värld,

Billie 🎒✨


3 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page