top of page
  • Skribentens bildBillie

Riskerna med att begränsa skärmtid för elever i skolan och hemmetHej alla framtidsvisionärer och utbildningsentusiaster! 🌟📱


Vi har kommit till det sista inlägget i vår serie om AI i skolan, och idag ska vi ta upp ett mycket aktuellt ämne: skärmtid och de föreslagna begränsningarna av mobiltelefoner och datorer i skolan. Riksdagspartierna tävlar om att införa regler som begränsar skärmtiden för barn och ungdomar, men vi menar att detta är helt fel väg att gå. Här är varför.


Forskningens ställning

Det finns en växande mängd forskning som ifrågasätter de negativa påståendena om skärmtid. En omfattande studie visade att det inte finns tillräckligt med bevis för att skärmtid i sig orsakar ohälsa. Istället kan ohälsa lika gärna vara det som leder till mer skärmtid. Enligt en studie från ResearchGate finns det inga tydliga bevis på att skärmtid i sig är skadligt för ungdomars mentala hälsa (https://www.researchgate.net/publication/376140246_Screens_Steal_Time_How_Excessive_Screen_Use_Impacts_the_Lives_of_Young_People).


Fördelar med teknik i skolan

Att begränsa tillgången till teknik i skolan skulle kunna få allvarliga konsekvenser. Mobiltelefoner, datorer och AI erbjuder enorma pedagogiska fördelar. De möjliggör individanpassad inlärning, ökar tillgången till utbildningsmaterial och förbättrar kommunikation och samarbete mellan elever och lärare. Enligt en studie publicerad i National Center for Biotechnology Information (NCBI) kan teknik i skolan leda till bättre läranderesultat när den används på rätt sätt (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10353947/).


Teknik och framtidens arbetsmarknad

Om vi begränsar användningen av ny teknik, riskerar vi att våra barn hamnar efter på en snabbt föränderlig arbetsmarknad. Teknik- och AI-kunskaper blir alltmer efterfrågade, och att förhindra elever från att utveckla dessa färdigheter kan leda till arbetslöshet och minskade karriärmöjligheter. Dessutom kan detta leda till att företag flyttar sin utveckling från Sverige till mer teknikvänliga länder. Enligt en meta-analys av 30 studier fann InnerDrive att elever som spenderade mer tid med teknik inte nödvändigtvis hade sämre akademiska resultat, utan att det berodde på hur tekniken användes (https://www.innerdrive.co.uk/blog/screen-time-and-academic-performance/).


Innehållet är viktigare än tiden

En annan viktig aspekt är att det inte är antalet timmar vid skärmen som är avgörande, utan innehållet. En elev som använder sin tid till att studera, programmera eller engagera sig i aktuella nyheter kan få stor nytta av sin skärmtid. En annan elev kanske behöver längre tid för att läsa eller förstå vad den precis arbetat med. Problemet är inte tekniken i sig, utan hur den används. Att jämföra skärmtid med drogmissbruk, som vissa politiker har gjort, är missvisande och bygger på en bristfällig förståelse för teknologins roll i utbildning och samhälle (https://substack.nomoremarking.com/p/is-there-enough-evidence-to-ban-smartphones).


Politiska prioriteringar

Politiken bör fokusera på att begränsa företagens beroendeframkallande algoritmer snarare än att inskränka individens frihet. Algoritmer som är designade för att hålla användare fastklistrade vid skärmen är ett större problem än själva tekniken. Genom att reglera detta kan vi skydda användare utan att hindra deras tillgång till nödvändig teknik. Enligt UNESCO kan teknik stödja lärande när den används korrekt, men att överanvändning och felaktig användning är skadliga (https://www.unesco.org/en/articles/smartphones-school-only-when-they-clearly-support-learning).


Behovet av en balanserad syn

Det är viktigt att ha en balanserad syn på skärmtid. Att helt förbjuda mobiltelefoner och datorer i skolan eller i hemmet kan leda till att vi missar de pedagogiska fördelar som tekniken erbjuder. Alla barn har inte akademiker i hemmet som de kan få hjälp med i sina studier. Då kan mobilen och AI fungera som ett utmärkt komplement och fungerar mer som ett stöd för rättvisa och en mer jämlik skola. Istället bör vi arbeta för att integrera teknik på ett sätt som främjar lärande och välbefinnande. Enligt en artikel i ScienceDirect bör vi överväga att införa riktlinjer för hur teknik används i skolan snarare än att införa totala förbud (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2949697723000024).


Därför anser vi på Biljon att begränsningar av skärmtid i skolan och i hemmet är en felriktad åtgärd som riskerar att skada både utbildning och framtida karriärmöjligheter. Istället bör vi fokusera på att förbättra innehållet och reglera företagens algoritmer. Tekniken är en nödvändig del av vår framtid, och vi måste omfamna den snarare än att motarbeta den. Politiken bör skydda människor, inte företag, och säkerställa att våra barn får de färdigheter de behöver för att lyckas i en digitaliserad värld.


Med blicken in i framtiden med teknikens möjligheter,

Billie 🚀✨0 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comentarios


Los comentarios se han desactivado.
bottom of page