top of page
 • Skribentens bildBillie

Vanliga frågor om AI i skolan

Uppdaterat: 28 juniAI kan användas i skolan på flera konstruktiva sätt
AI kan användas i skolan på flera konstruktiva sätt

Hej alla kunskapstörstiga individer! Man hör idag både politiker och lärare som klagar på att AI medför en hel del fusk i skolan. Därför tänkte jag skriva lite om hur man kan använda AI på ett bra sätt och hur det kan öka lustan att vilja lära sig nya saker. AI kan revolutionera utbildningssektorn på flera sätt om vi bara tillåter det. Här kommer några exempel:


 1. Individanpassat lärande - AI kan analysera elevers prestationer och inlärningsstilar för att skapa individanpassade inlärningsvägar. Detta hjälper elever att lära sig i sin egen takt och på det sätt som passar dem bäst.

 2. Automatiserad bedömning: AI kan snabbt och noggrant bedöma elevarbeten, vilket frigör tid för lärare att fokusera på undervisning och individuell handledning.

 3. Virtuella handledare: AI-drivna chat-botar och virtuella handledare kan erbjuda eleverna omedelbar hjälp och stöd dygnet runt, vilket kan vara särskilt användbart för distansundervisning och självstudier.

 4. Analyser och insikter: AI kan hjälpa skolor att analysera stora mängder data för att identifiera trender och insikter som kan förbättra utbildningsstrategier och policyer.

 5. Tillgänglighet: AI kan översätta och förenkla texter och tal till olika språk och hjälpa elever med funktionsnedsättningar genom exempelvis taligenkänning och text-till-tal-funktioner.


Kan skolan se om man använder ChatGPT?

Om en elev använder ChatGPT eller liknande AI-verktyg kan skolan ha flera metoder för att upptäcka detta, speciellt när man skriver uppsatser eller rapporter i olika ämnen.


 1. Plagiatkontroll: Verktyg som Turnitin och andra plagiatdetekteringssystem kan upptäcka om en text är genererad av AI genom att jämföra den med databaser av tidigare arbeten och identifiera oregelbundenheter i språk och stil.

 2. Analysverktyg: Specialiserade verktyg kan analysera textens struktur och språk för att avgöra om den troligen är AI-genererad. Dessa verktyg är fortfarande under utveckling men blir allt mer sofistikerade.

 3. Manuell granskning: Lärare kan känna igen AI-genererat innehåll genom att notera ovanliga språkbruk, plötsliga förändringar i skrivstil eller innehåll som inte överensstämmer med elevens tidigare arbeten.


Kan lärare se om man använt AI?

Ja, lärare kan ofta upptäcka om en elev har använt AI, speciellt i grundskola och på gymnasiet.


 1. Jämförelse med tidigare arbeten: Lärare som är bekanta med en elevs skrivstil kan märka avvikelser i språket och strukturen i ett specifikt arbete.

 2. Detaljgranskning av innehållet: Lärare kan ställa frågor om arbetet eller be eleven förklara vissa delar för att avgöra om eleven verkligen förstår innehållet eller bara återger information genererad av AI.

 3. Användning av AI-detektionsverktyg: Som nämnts tidigare finns det verktyg utvecklade för att identifiera AI-genererad text, och dessa kan vara till hjälp för lärare att avgöra autenticiteten av ett elevarbete.


Hur många elever använder AI?

Användningen av AI bland elever varierar beroende på region, tillgång till teknik och utbildningsnivå. Studier och rapporter indikerar att användningen av AI-verktyg, som ChatGPT och andra lärandeplattformar, ökar snabbt. Enligt en rapport från UNESCO har digitala utbildningsverktyg, inklusive AI, blivit mer integrerade i klassrummen globalt, särskilt under och efter pandemin då distansundervisning blev mer utbrett.


En undersökning från det amerikanska företaget McKinsey & Company visade att nästan 60% av eleverna i vissa utvecklade länder har använt digitala verktyg för att stödja sitt lärande. Det är rimligt att anta att en betydande andel av dessa verktyg innefattar någon form av AI-teknologi, särskilt i områden med högt teknologiskt införande.


Hur BILJON kan Hjälpa Skolor att Integrera AI

På BILJON inser vi att AI är här för att stanna. Använder man det inte, och därmed hjälper till att utveckla det till goda ting, kommer AI garanterat utvecklas av grupper och organisationer som inte har så goda intentioner. Därför är vi engagerade i att hjälpa skolor att dra nytta av de senaste teknologiska framstegen, inklusive AI. Här är några sätt vi kan stödja skolor i deras digitala transformation:


 1. Utbildning och träning: Vi erbjuder kurser och workshops för lärare och administratörer om hur AI kan användas effektivt i klassrummet. Våra utbildningsprogram är utformade för att ge praktiska färdigheter och insikter om de bästa AI-verktygen och metoderna.

 2. Implementering av AI-lösningar: Våra experter kan hjälpa skolor att välja och implementera de bästa AI-lösningarna som passar deras unika behov. Vi arbetar nära skolans personal för att säkerställa en smidig och effektiv integration av AI-teknologier.

 3. Anpassade lösningar: Vi utvecklar skräddarsydda AI-lösningar som kan hjälpa skolor att förbättra sina undervisningsmetoder, administrera elevdata mer effektivt och förbättra den övergripande inlärningsupplevelsen.

 4. Kontinuerligt stöd och underhåll: Vi erbjuder löpande support och underhåll för att säkerställa att AI-lösningarna fortsätter att fungera optimalt och uppdateras i takt med teknologiska framsteg.

 5. Kunskap och erfarenhet: Våra experter har arbetat inom skolan i många år, suttit med som rådgivare åt skolverket och även tidigare utvecklat IT-baserade lösningar för skolor åt myndigheter och kommuner.


Att integrera AI i utbildningen kan verka som en utmaning, men med rätt stöd och resurser kan skolor göra denna övergång smidigt och framgångsrikt. Tveka inte att besöka BILJONs hemsida för mer information om hur vi kan hjälpa din skola att omfamna framtidens teknologier. Passa på att lära dig så mycket du kan om AI inför kommande läsår och tipsa gärna skolledaren om fortbildningsdag eller kurser. Låt oss göra AI till vår nytta och använda oss av tekniken utifrån våra behov, istället för tvärtom! Bästa hälsningar

/ Billie - en nörd som älskar att lära sig nya saker varje dag


Commenti


I commenti sono stati disattivati.
bottom of page